Bài tập Tabata dưới đây để đốt mỡ nhanh nhất

Hãy tập bài tập Tabata dưới đây để đốt mỡ nhanh nhất sau mỗi -buổi tập
Lưu ý :
Mỗi động tác làm 20s và 10s nghỉ 
Lặp lại 3-4 lần mỗi động tác 
Hãy Like và Share ngay đêt tập luyện nào! 

Bình luận của bạn