Bài tập cho cơ bụng Dưới và bụng chéo

Bài tập cho cơ bụng Dưới và bụng chéo ! 
Cố gắng duy trì tập luyện từ 2 - 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất . 
Cách tập: 
Mỗi động tác 30s và tập đủ tất cả các động tác một lượt
Lặp lại 3 - 4 lượt

Bình luận của bạn